Stäubli Technology Days očima Michala Šáry

Michal Šára ze společnosti Stäubli, kde působí jako ředitel robotové divize, s námi hovořil o Stäubli Technology Days 2023. Nadnárodní firma Stäubli zorganizovala již třetí ročník Technologických dnů, které se uskutečnily v červnu v Pardubicích. Jak vznikla myšlenka uspořádat si vlastní veletrh? Čím se veletrh liší od jiných a proč se koná v Pardubicích? Co na něm bylo k vidění, na co se zaměřuje a jak jej hodnotí pan Šára? Kdy se uskuteční příští ročník Stäubli Technology Days? Vše máte možnost shlédnout ve videu.

Technologické dny se liší především z finančního hlediska. Být na veletrhu je náročná investice a po jeho skončení vždy nastává zhodnocení. Zda se vynaložené investice vyplatily. Právě tato otázka vždy trápila partnery společnosti Stäubli a díky zpětné vazbě klientů se rozhodli zaměřit veletrh především na jeho kvalitu. Koncentrují společnosti ze špiček robotizace a automatizace a na jednom místě mohou firmy s koncovými zákazníky probrat problémy, které je tíží.

Zaměření veletrhu je především na automatizaci a aplikace. Cílem je ukázat něco neobvyklého a praktického z každého odvětví.  Především novinky a inspirativní ukázky, proto vše co bylo na veletrhu k vidění vycházelo z reálných případů a aplikací.

Proč zrovna Pardubice? Česká pobočka společnosti Stäubli si město vybrala za sídlo již v roce 2005 z geografického hlediska. Z tohoto důvodu se veletrh koná v Pardubicích. Dobrá dopravní dostupnost a blízkost firmy nabízí možnost představit více exponátů.

Stäubli má celosvětový dosah, jak vypadá návštěvnost veletrhu z tohoto hlediska?  O mezinárodní přesah se veletrh nesnaží i z toho důvodu, že se za 2 týdny koná největší veletrh automatizace v Mnichově. S tímto je spjata i otázka konání dalších Stäubli Technology Days. Veletrh automatika v Mnichově se každoročně koná v sudý rok. Záměrem společnosti Stäubli bylo uskutečnit Technologické dny v liché roky. Automatika se uskutečnila v roce 2022, ale i letos. Situace se jim tedy zkomplikovala, protože nejen od klientů ví, že zúčastnit se obou veletrhů je z časového i finančního hlediska náročné.

Zhodnocení veletrhu panem Šárou po jednom a půl dni konání bylo pozitivní. Zdařilá kvalita veletrhu, kde chtělo mnoho zákazníků řešit jejich aplikace a problémy z výroby, je výsledkem, který měli za cíl.

6
Views