Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s agenturou CzechInvest a Technologickou agenturou ČR zahajují nový projekt – Systémová podpora implementace a řízení Národní RIS3 strategie 2023+, který je spolufinancovaný z Operačního programu Jan Amos Komenský. „Projekt přinese mnoho výhod a příležitostí pro pracovníky výzkumných organizací, veřejné správy a širokou veřejnost. Tento nový projekt jim pomůže v rychlém […]

Read more

Cambridge, MA — Superpedestrian, the MIT spin-off engineering firm behind LINK, “The Volvo of E-Scooters,” today unveiled a breakthrough active safety system dubbed “Pedestrian Defense.” The new system doesn’t just detect unsafe behaviors like riding on the sidewalk, but puts a stop to them in real time in order to prevent serious injuries. The safety breakthrough […]

Read more