Čištění vody v Olomouci řídí chytrá technologie. Šetří energii a tím i provozní náklady

V České republice jsou evidovány bezmála tři tisíce čistíren odpadních vod. Jednou z nich je také ta v Olomouci na Nových Sadech, která čistí vodu pro obyvatele statisícového města Olomouce, a to i za využití nejmodernějších technologií od Schneider Electric, které dokáží řídit chod čistírny a při tom šetří energii i provozní náklady.

Olomoucká čistírna je umístěna na jižním okraji zástavby statutárního města Olomouce, na pravém břehu řeky Moravy, kam je také zaústěn její odtok. Samotná ČOV Olomouc při svém čištění kombinuje mechanické a biologické stupně čištění odpadních vod. Celkově za den může vyčistit i 55 tisíc metrů krychlových vod. Do provozu byla ČOV Olomouc poprvé uvedena po devítileté výstavbě, a to v roce 1968. Do té doby zde byly odpadní vody vypouštěny přímo do řeky Moravy bez jakéhokoliv čištění. V roce 1995 prošla ČOV kompletní rekonstrukcí a v následujících letech i několika intenzifikacemi, aby mohla plnit požadované limity na vypouštění odpadních vod na odtoku z ČOV. V rámci poslední rekonstrukce byl také inovován řídicí systém a vodárenský dispečink, a to za využití technologií společnosti Schneider Electric.

„Čištění vody představuje náročný proces, jehož řízení vyžaduje propracované řídicí a monitorovací systémy, které jsou navzájem propojeny a vyžadují koordinovaný provoz. Technologie Schneider Electric v sobě kombinují vyspělost a odolnost, proto chod zdejší čistírny spolehlivě zajišťují,“ uvádí Michal Křena, produktový manažer ze společnosti Schneider Electric.

Alfu a omegu zde představuje inovativní řešení EcoStruxure Plant, otevřená systémová architektura pro řízení průmyslového provozu, která je v souladu s digitální transformací a chytrou údržbou. Ta nejen že pomáhá šetřit energii a tím i provozní náklady, ale také aktivně přispívá k ochraně životního prostředí.

Řídicí systém představuje klíčovou část technologie

Důležitou částí konceptu EcoStruxure Plant je řídicí systém Modicon M580, který své uplatnění nachází napříč celou řadou průmyslových odvětví, třeba také v dopravní infrastruktuře. Příkladem je nedávno znovuotevřený tramvajový tunel Žabovřeská v Brně, jehož provoz, podobně jako v případě olomoucké čistírny, Modicon M580 řídí.

„Řídicí systém Modicon M580 vyhodnocuje vybrané technologické hodnoty jako například pH vody, teplotu, tlak čištěné vody z běžných i takzvaných smart přístrojů. Následně dle stanovených algoritmů řídí proces prostřednictvím akčních členů. Typicky se jedná o regulaci tlaku v potrubí nebo doplňování chemických látek dle stanovených receptur,“ upřesňuje Michal Křena.

Na spolehlivém provozu olomoucké čistírny se ale podílejí i další technologie Schneider Electric. K vidění zde jsou frekvenční měniče Altivar Process ATV600 řídící chod čerpadel, operátorské panely Harmony GTUX jakožto obrazovky v průmyslovém provedení určené pro monitoring a ovládání, specializovaný software AVEVA Plant Scada, který má důležitou roli v rámci sledování a dozoru všech kanalizačních objektů, nebo záložní zdroje napájení APC, jimiž jsou všechny servery dispečerského systému vybaveny. Celý projekt rekonstrukce realizovala společnost Elpremo Olomouc, která je dlouholetým partnerem Schneider Electric v oblasti průmyslové automatizace.

Čistírnu v Olomouci na Nových Sadech provozuje MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., která je součástí skupiny Veolia. MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., působí na území Olomoucka a Prostějovska.  Zásobuje téměř 227 tisíc obyvatel a spravuje 23 úpraven vody, 54 vodojemů a 14 čistíren odpadních vod.

Češi a spotřeba vody? V roce 2022 byli skoro o čtyři litry úspornější

V roce 2022 bylo v České republice na kanalizaci napojeno celkem 87,3 procent obyvatel a z tohoto počtu představoval podíl obyvatel napojených na čistírnu odpadních vod 97,3 procent. Vyčištěno bylo celkem přes 442 milionů metrů krychlových vody, což je pro představu asi jedna a necelá polovina objemu naší největší, Lipenské přehrady.

Průměrná spotřeba vody v českých domácnostech byla v témže roce 89,4 litru na osobu za den. Oproti roku 2021 poklesla o 3,8 litru. Je to málo, nebo příliš? Podle Modré zprávy Ministerstva zemědělství jde v porovnání s vyspělými společnostmi světa o nízkou spotřebu vody, kterou může být v budoucnu již problematické dále snižovat úspornými opatřeními, mimo jiné i s ohledem na kvalitu dopravované pitné vody a spolehlivé odvádění a čištění odpadních vod.

Nejvíce vody dle statistických údajů za rok 2022 spotřebovali obyvatelé hlavního města Prahy, v průměru přes 111 litrů vody denně. Nejúspornější co do spotřeby naopak byli ve Zlínském kraji, kde průměrně spotřebovali asi 77 litrů vody denně.

První čistírny odpadních vod vznikaly na konci devatenáctého století v Anglii. Do této generace čistíren patří třeba i první velká čistírna odpadních vod na území dnešní České republiky, takzvaná Stará čistírna odpadních vod Bubeneč.

Zdroj: Schneider Electric CZ, s.r.o.

Čištění vody v Olomouci řídí chytrá technologie. Šetří energii a tím i provozní náklady

Views