Dne 20. září 2022 uspořádalo Ministerstvo průmyslu a obchodu zasedání Výboru pro umělou inteligenci. Výbor pro umělou inteligenci informoval své členy a hosty o aktuálním procesu vyhodnocení Národní strategie umělé inteligence ČR. „Jsem moc rád, že jsme měli možnost si spolu s kolegy z dalších rezortů a institucí navzájem představit stěžejní iniciativy, kterým se v oblasti […]

Read more