Výbor pro umělou inteligenci projednal proces vyhodnocení strategie této oblasti

Dne 20. září 2022 uspořádalo Ministerstvo průmyslu a obchodu zasedání Výboru pro umělou inteligenci.

Výbor pro umělou inteligenci informoval své členy a hosty o aktuálním procesu vyhodnocení Národní strategie umělé inteligence ČR. „Jsem moc rád, že jsme měli možnost si spolu s kolegy z dalších rezortů a institucí navzájem představit stěžejní iniciativy, kterým se v oblasti umělé inteligenci věnujeme. Těch aktivit je na národní i mezinárodní úrovni opravdu hodně, což dokazuje, jak důležité je téma umělé inteligence pro budoucnost české ekonomiky i celkově pro společnost,“ okomentoval zasedání Výboru pro umělou inteligenci náměstek ministra průmyslu a obchodu Petr Očko.

Dále byly představeny aktuální projekty v oblasti umělé inteligence. Jmenovitě například technologická inkubace, centra umělé inteligence a podpora technologických start-upů, účast v pracovní skupině OECD týkající se umělé inteligence, která zasedala poprvé letos v květnu a v listopadu se chystá druhé setkání.

Výbor projednal aktuální situaci v iniciativě Globální partnerství pro umělou inteligenci (GPAI), v níž jsou zapojeny země s cílem spojit teorii s praxí a podpořit špičkový výzkum a aplikované činnosti v oblasti umělé inteligence. Výbor pro umělou inteligenci také projednal aktuální stav vyjednávání regulace o umělé inteligenci. Na závěr byla představena síť Evropských center pro digitální inovace (EDIHs) a Sektorová síť testovacích a experimentálních zařízení pro využití umělé inteligence (AI TEFs), které spolu s Evropskými centry excelence pro oblast AI tvoří hlavní pilíře propojeného digitálního inovačního ekosystému. Výbor vzal jednomyslně na vědomí informace o procesu vyhodnocení Národní strategie a přijal usnesení ze 20. září 2022.

Zdroj: MPO.CZ

Výbor pro umělou inteligenci projednal proces vyhodnocení strategie této oblasti

Views