MSV 2022 představí nové směry rozvoje průmyslových technologií

Od 4. do 7. října 2022 se na brněnském výstavišti uskuteční již 63. Mezinárodní strojírenský veletrh. Společně s ním se budou konat i specializované veletrhy IMT, PLASTEX, FOND-EX, WELDING a PROFINTECH. Hlavním tématem bude digitalizace průmyslu a pozornost bude věnována také energetické udržitelnosti. Partnerem letošního ročníku se stal francouzský region Auvergne-Rhône-Alpes.

Jsme rádi, že firmy projevily zvýšený zájem o prezentaci na letošním MSV. Vrací se vystavovatelé, kteří se v loňském roce nemohli veletrhu zúčastnit kvůli pandemii. Tím se potvrzuje, že veletrhy jsou pro vystavovatele důležitou obchodní platformou,“ řekl Michalis Busios, ředitel MSV.

Seznam přihlášených firem

Novinky vystavovatelů

Digitalizace průmyslu jako nosné téma veletrhu

Již potřetí bude součástí MSV také Digitální továrna 2.0, která se letos zaměří na inteligentní digitalizaci v různých podobách. Projekt přiblíží technologie umožňující transformaci nejen průmyslového prostředí, ale i celé ekonomiky. „Ve speciální expozici v pavilonu F návštěvníci uvidí soubor digitálních a automatizačních technologií, exponátů i řešení, které se při správném využití stávají účinnou součástí výroby,“ upřesnil Busios. Prakticky se tak lze seznámit s myšlenkou druhé transformace české ekonomiky, jejímž výsledkem je zvyšování vnitřní efektivity výrobního procesu, energetické efektivity a efektivity využívání a sledování zdrojů. Právě energetická udržitelnost se zařadí k hlavním tématům letošního strojírenského veletrhu. Zlatým partnerem projektu je společnost Siemens, která se bude věnovat zejména energetické flexibilitě, odolnosti výroby a roli, kterou zde hraje digitalizace. Zajímavý program nabídne také digitální stage, kde se uskuteční živé diskuze o tématech jako umělá inteligence, využití digitálních dvojčat nebo 5G sítě. Ve čtvrtek 6. října se uskuteční mezinárodní konference s názvem „Biomorfní průmysl“, která se zaměří na zformulování vize české ekonomiky za využití umělé inteligence jako klíčového přístupu k digitalizaci na firemní i národní bázi.

Francouzský region Auvergne-Rhône-Alpes jako partner veletrhu

Partnerem letošního MSV se díky spolupráci s Francouzsko-českou obchodní komorou stal francouzský region Auvergne-Rhône-Alpes. Jedná se o významný a perspektivní region s více než 8 miliony obyvatel a druhým nejvyšším HDP ve Francii. Region je zároveň nejprůmyslovější oblastí Francie, což potvrzuje i výrazný podíl pracovních míst v průmyslovém sektoru. Auvergne-Rhône-Alpes se na MSV bude prezentovat formou vlastního stánku, který bude součástí Francouzského pavilonu v hale V. Veletrhu se zúčastní i oficiální delegace.

Aditivní výroba i investiční příležitosti

Mezi klíčové obory Mezinárodního strojírenského veletrhu se opět zařadí aditivní výroba. Technologie profesionálního 3D tisku dokáží významně zvýšit produktivitu výroby, navíc jsou stále dostupnější také pro malé a střední podniky. Dalším zvýrazněným tématem bude oblast oběhového hospodářství. Právě udržitelnost je jednou z prioritních částí rozvoje průmyslu a stává se významným předpokladem pro udržení konkurenceschopnosti. Důležité místo na MSV zaujímá také výzkum, vývoj a transfer technologií. Strojírenského veletrhu se pravidelně účastní řada start-upů a nově vznikajících firem. Inovativní exponáty budou tradičně představeny v soutěži Zlatá medaile MSV.

pilous na MSV Brno

Doprovodný program pro odborníky

První den veletrhu se uskuteční tradiční Sněm Svazu průmyslu a dopravy České republiky, který nabídne dialog mezi zástupci průmyslu a vládních představitelů. V letošním roce se na MSV vrací také komentované prohlídky veletrhu s názvem MSV TOUR zaměřené na potenciál digitalizace a automatizace. Zájemci mohou opět využít i platformu Kontakt-Kontrakt, naplánovat si tak s předstihem jednání s firmami a svůj čas na veletrhu tak co nejefektivněji využít. V pavilonu A2 návštěvníci najdou oblíbenou balicí linku Markem Imaje Packaging Live. Balicím produktem budou letos piva. Konat se bude i řada konferencí o aktuálních průmyslových tématech. Ve středu 5. října se odehraje Fórum aditivní výroby, které je největším setkáním zájemců o technologie profesionálního 3D tisku ve střední Evropě. Ve čtvrtek 6. října se uskuteční konference Plasty 2022 mapující nové technologie a postupy specifické pro plastikářský průmysl. Novinkou je páteční program pro školy s názvem IndusTRY: Zkus to s průmyslem, jehož cílem je budoucí generaci ukázat průmysl v jeho nové moderní podobě. „Mezi další témata doprovodného programu se řadí energetická stabilita, digitální transformace, blockchain nebo udržitelný rozvoj,“ doplnil Michal Svoboda, mluvčí MSV.

Kompletní doprovodný program

stroj na MSV Brno

MSV spolu s IMT a technologickými veletrhy

Na MSV jsou zastoupeny všechny klíčové oblasti strojírenského a elektrotechnického průmyslu. V letošním roce se souběžně koná veletrh IMT, který nabídne široké spektrum obráběcí a tvářecí techniky. Dále se uskuteční čtveřice technologických veletrhů – mezinárodní slévárenský veletrh FOND-EX, mezinárodní veletrh svařovací techniky WELDING, mezinárodní veletrh plastů, pryže a kompozitů PLASTEX a mezinárodní veletrh technologií pro povrchové úpravy PROFINTECH.

Novinky z veletrhu WELDING

Veletrh je místem pro byznys

Návštěvníci minulého ročníku MSV potvrdili svou skladbou význam veletrhu. Za účelem obchodu na něj přišlo 90 % návštěvníků. Navíc 80 % z nich se účastní rozhodovacího procesu ve firmách. Vystavovatelé ocenili zájem návštěvníků o prezentované exponáty, a především možnost navázat nové obchodní vztahy. Strojírenský veletrh je také vhodným místem k dokončení rozjednaných obchodů se stávajícími klienty. „Přímý osobní kontakt je pro byznys v průmyslových oborech klíčový. Vnímáme však i trend v podobě rozvoje online prostředí. Proto pracujeme na vývoji digitálních funkcí, které vhodně doplní klasickou formu veletrhu,“ doplnil Busios.

Základní informace

Letošní MSV se bude nově konat čtyři dny od úterý do pátku. „Věříme, že změna v délce konání přispěje k ještě větší efektivitě veletrhu. Rozhodli jsme také na základě zpětné vazby od vystavovatelů a odborných partnerů,“ uzavřel informace o podobě letošního MSV Busios. Otevřeno bude denně od 9 do 17 hodin, poslední den do 16 hodin.

Vstupenky jsou nejvýhodněji k dostání online

Zdroj: MSV Brno

MSV 2022 představí nové směry rozvoje průmyslových technologií

Views