Nový projekt podpoří rozvoj výzkumu, vývoje a inovací na národní i regionální úrovni

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s agenturou CzechInvest a Technologickou agenturou ČR zahajují nový projekt – Systémová podpora implementace a řízení Národní RIS3 strategie 2023+, který je spolufinancovaný z Operačního programu Jan Amos Komenský.

„Projekt přinese mnoho výhod a příležitostí pro pracovníky výzkumných organizací, veřejné správy a širokou veřejnost. Tento nový projekt jim pomůže v rychlém a efektivním přenosu informací a v inovativních řešeních, což přispěje k posílení konkurenceschopnosti České republiky,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

„Cílem projektu je zlepšit implementaci a řízení Národní RIS3 strategie tak, aby intenzivně podporovala rozvoj silných stránek v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) na národní i regionální úrovni, reagovala na nové společenské výzvy a posilovala průmyslovou transformaci a digitalizaci,“ říká vrchní ředitel sekce digitalizace a inovací Petr Očko.

Projekt Systémová podpora implementace a řízení Národní RIS3 strategie 2023+ je klíčovým krokem k rozvoji a posílení výzkumné a inovační politiky. Bude se soustředit na řadu klíčových aktivit, mezi něž patří např. další rozvoj RIS3 misí, posílení analytické základny pro realizaci výzkumné a inovační politiky, rozvoj RIS3 portálu pro komunikaci mezi aktéry systému VaVaI a vzájemnou integraci datových zdrojů. „Zaměří se také na dlouhodobé provázání a koordinaci Národní RIS3 a krajských RIS3, rozvoj kompetencí RIS3 týmů na národní i krajské úrovni a rozvoj meziregionální a mezinárodní spolupráce,“ dodává ředitel odboru digitální ekonomiky a chytré specializace Daniel Všetečka.

Účelem RIS3 strategie je na národní i regionální úrovni definovat výzkumné a inovační priority pro vytváření konkurenčních výhod jednotlivých zemí, krajů a konkrétních aktérů výzkumného a inovačního ekosystému. Tyto priority budou náležitě podpořeny z operačních programů (zejména OP Jan Amos Komenský a OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost). Podporu prioritám RIS3 strategie poskytují i národní programy, zejména v gesci Technologické agentury ČR, Ministerstva dopravy, Ministerstva životního prostředí a Ministerstva průmyslu a obchodu.

Zdroj: MPO

Nový projekt podpoří rozvoj výzkumu, vývoje a inovací na národní i regionální úrovni

Views