„Kolega“ DEMČÁK pro optimalizaci výroby a správu budov

Co když se zastaví stroj nebo celá průmyslová výroba? Právě takové havarijní stavy, které se nemusí predikovat předem, vedly zakladatele firmy DEMCAK s.r.o. k vytvoření společnosti. V rámci Technology Days 2023 ve Stäubli jsme mohli jednateli společnosti panu Demčákovi položit pár otázek.

Rozhodl se uchopit nový rozvíjející se trh internetu věcí. Vytvořili celostní systém pro projektivní údržbu budov, strojů, zařízení a procesů, které jsou pro řízení průmyslových firem nezbytné. Jedná se o automatizaci procesů, které nastanou ještě před havarijní situací. Jak ji implementují do firem a jak funguje jejich práce? Shlédněte video a zjistíte více.

Pro koho je systém vhodný? Pro široké spektrum průmyslových firem. Každé společnosti připraví kompletní systém na míru. Jeho implementace je postupná a na každém začátku stojí vždy „navnímání“ potřeb zákazníka. A jak dále? Jak probíhá spolupráce a v čem všem ulehčí zákazníkům práci? Nainstalované technologie také vzdáleně monitorují a dozorují, proč mít takovou spolupráci a servis?

Společnost DEMCAK s.r.o. vstoupila do skupiny RADKAGROUP, což jim rozšířilo možnosti, neboť jsou zde zastoupeny společnosti z mnoha průmyslových odvětví, z nichž si předávají zkušenosti a mohou efektivně reagovat na vzniklé situace. Díky širokému zastoupení firem z evropských zemí je možno systémy implementovat i na zahraniční trhy.

Ve videu se také dozvíte, jak vznikala společnost v době covidové a jaké přínosy a negativa to s sebou přineslo.

Views