Přednosti a možnosti společnosti Stäubli

S Michalem Šárou z nadnárodní společnosti Stäubli, kde působí jako ředitel robotové divize, jsme rozebírali přínosy veletrhů i nadnárodní spolupráci firmy. Věnovali jsme se tématům: zaměstnanost, školství, praxe studentů ve firmě a zajímalo nás, jaká divize hraje prim u nás i ve světě

Podle pana Šáry je jedna z velkých předností společnosti Stäubli spolupráce. Ta jim pomáhá nejen v marketingu, ale především v práci. Díky ní, jsou schopni zákazníkům zajistit zahraniční podporu. Klient v Česku např. postaví pracovní linku, kterou chce následně integrovat i do jiných zemí. Pro společnost Stäubli to není problém, protože i když v dané zemi uvedená pobočka nepůsobí, zajistí díky své sesterské pobočce spolupráci a vše probíhá v souladu.

Jaký trend se projevuje u dnešní mládeže z hlediska výběru školy? Jaký přístup má společnost Stäubli ke studentům a jak je složité najít kolegy?

Společnost spolupracuje s univerzitami a díky geografické poloze již dlouhodobě s Univerzitou Pardubice. Např. s její fakultou elektrotechniky, kde se snaží objevit a získat talenty už v období jejich studií a nabízí jim možnost praxe při studiu. Z hlediska trhu práce je složité nalézt kolegy, chybí technicky zdatní elektrikáři, konstruktéři, servisní technici…

V České republice působí společnost Stäubli od roku 2005 v mnoha směrech (od fluidních konektorů, rychlospojek přes elektrické konektory, divize robotů rozšířené o školící a servisní aktivity), hraje některá prim?

Z hlediska velikosti nebo objemu zakázek převládá konektorová divize. Společnost Stäubli má ve světě mnoho aktivit, což je pro firmy výhodné. Firma Stäubli začala před 140 lety s výrobou komponentů do výrobních textilních strojů. V 50. letech došlo k diverzifikaci portfolia a vznikla konektorová divize a následně i robotová. Každý rok je jiný a nese s sebou různé krize a úspěchy, které zasáhnou určité oblasti průmyslu. Tento fakt umožňuje společnosti vyvažovat zisk.

V České republice zastupuje Stäubli robotovou a konektorovou aktivitu. Vzhledem k tomu, že v Česku převládá automotiv a general industry, kde dodávají produkty, jsou s tímto odvětvím úzce spjati i z hlediska prosperity.

Robotika od společnosti Stäubli je na vysoké úrovni a v zahraničí hraje prim v mnoha oblastech. Úspěšně dodává své produkty do potravinářského průmyslu, kde je zapotřebí technologie omývat, a dezinfikovat. Rovněž poskytují roboty do čistých prostředí – farmacie, kde např. roboti pomáhají chirurgům s operacemi. Jak bude robotizace probíhat v České republice a je společnost Stäubli připravena?

 

11
Views