Dinel – promo video společnosti

Firma Dinel, s.r.o. letos slaví 25 let od svého založení. Vznikla ve Zlíně v roce 1995 z menší soukromé firmy, která vyráběla kapacitní hladinové snímače již od roku 1991. V dnešní době je firma Dinel, s.r.o. předním českým výrobcem systémů pro měření výšky hladiny a průtoku. Výrobky pocházející převážně z vlastního vývoje nacházejí uplatnění v mnoha oborech v mnoha zemích světa.

Jejich typickými aplikacemi jsou např. čistírny a úpravny vod, čerpací stanice pro pohonné hmoty, farmaceutické a chemické technologie, zemědělské a potravinářské technologie, zařízení pro zpracování a skladování stavebních hmot, ekologická zařízení, důlní a dopravní prostředky, energetika, automatizace budov apod. Doplněním senzorů o vlastní stabilizované zdroje, zobrazovače kontrolní a komunikační jednotky lze tvořit spolehlivé měřicí a signalizační řetězce. Díky flexibilní výrobě dokážeme dodat výrobek, který přesně odpovídá požadavkům zákazníka ve velmi krátké době. Služby jako poradenský servis, zaškolení servisních pracovníků nebo možnost zapůjčení výrobku jsou samozřejmostí.

Firma:
Views