Ušetřete čas s kalibračními službami od Endress+Hauser

Kalibrace a jejich provádění v pravidelných intervalech je nezbytným předpokladem pro udržování přístrojového vybavení používaného pro kvalitativně kritické procesy v provozuschopném stavu. Společnost Endress+Hauser poskytuje včasné kalibrace v místě instalace, v laboratoři Endress+Hauser v Praze i v plně akreditované laboratoři ve výrobním závodě.

Náš program správy kalibrací umožňuje dodávat špičkovou kvalitu u každé kalibrace, kterou provedeme. Máme program pro školení techniků v oblastech metrologie a kalibrací, postupy kalibrací podle ISO 17025 a systém kvalifikací v našich výrobních závodech. Každoročně je naše kalibrační trať ověřována prostřednictvím programu mezilaboratorních srovnávacích testů, jež zahrnují interní audity a porovnání jednotlivých laboratoří.

Views