Těsnicí prvky v tekutinových systémech

Komponenty v tekutinových systémech plní stěžejní funkce a používají se v celé řadě zařízení – od traktorů, bagrů a dalších terénních zařízení, až po výrobní stroje, jako jsou například vstřikovací lisy. Tyto komponenty a těsnicí prvky musí být spolehlivé, s dlouhou životností a schopné provozu v náročných podmínkách.

Spolehlivé utěsnění hydraulických systémů může být velmi náročné. Těsnicí prvky musí nejen zabránit úniku tekutiny z daného prvku, ale musí zároveň odolávat vysokým tlakům, extrémním teplotám a silám působícím z různých směrů. Funkce těsnicích prvků pro hydraulické a pneumatické systémy je tedy daleko komplexnější než pouze zabránění úniku pracovního média.

Odborníci společnosti Trelleborg Sealing Solutions, kteří řeší těsnicí aplikace pro oblast tekutinových mechanismů, jsou neustále v kontaktu se svými zákazníky a vzájemnou spoluprací tak urychlují vývoj těsnicích řešení, která musí splňovat jedinečné potřeby konkrétní aplikace.

Firma:
Views