Hydraulika: Těsnění přímočarých pohybů

Těsnění přímočarých pohybů se používají v mnoha aplikacích v různých segmentech trhu. Aplikace v hydraulice kladou značné nároky na těsnění. Těsnění pístnice zabraňují úniku kapaliny z pracovního prostoru do okolního prostředí. Těsnění pístu zabraňují průchodu kapaliny z jednoho pracovního prostoru do druhého přes vnější průměr pístu. Kapalina přiváděná do pracovního prostoru tak vyvozuje sílu na píst, která s ním pohybuje jedním či druhým směrem. Mezi vysoce výkonné těsnicí prvky pro přímočaré pohyby patří např. těsnění předepínaná O-kroužkem jako je Turcon® Stepseal® 2K, těsnění řady Turcon® Variseal® předepínaná kovovou pružinou nebo těsnění z materiálů Zurcon® (polyuretan) jako je U-manžeta RU9 a mnoho dalších. Díky těmto inovacím se společnost Trelleborg Sealing Solutions stala předním dodavatelem těsnění přímočarých pohybů.

Views