Strategický projekt CirkArena, kdy se bude hledat jeho dodavatel systémem Design – build?

Na H2 Fórum 2023 v Ostravě jsme hovořili s jednatelem společnosti Materiálový a metalurgický výzkum Jakubem Švrčkem, s nímž jsme probírali současný stav strategického projektu CirkArena a jeho výhled do budoucna. Hlavní myšlenkou projektu je odpadové hospodářství, především průmyslové odpady specifické pro Moravskoslezský kraj, jako jsou strusky a odprašky, bioodpady a stavební odpady. Kdy proběhne největší milník projektu – výběrové řízení dodavatele? To proběhne systémem Design – build tedy Vyprojektuj – postav. 

Jakou budoucnost vidí ve využití vodíku v kraji a ve světě? Jak vnímá vodíkovou mobilitu? Vše se dozvíte v krátkém rozhovoru pro Voices of Industry.

0
Views