Zvlhčování vzduchu pro posílení tvorby zisku a lepší pracovní prostředí

Drekoma je rodinná firma, která působí na trhu zvlhčovacích systémů již 25 let. Za tu dobu si vybudovala dlouhotrvající vztahy se svými zákazníky na základě důvěry i odbornosti.

Společnost pomáhá díky systému merlin technology jednoduše udržovat přirozenou vlhkost prostředí tak, aby v něm nedocházelo k poškozování výrobků, materiálů a přístrojů a aby neohrožovalo zdraví zaměstnanců.

ORBIT WING®

Některé technologické procesy v průmyslu jsou závislé na obsahu vody ve vzduchu; příliš suchý vzduch může narušovat kvalitní průběh technologických operací. Problémy suchého vzduchu řeší jeho obohacení vodou – zvlhčování, které vzduch ochlazuje a současně čistí od pevných částic. Zvlhčování znamená vpravit do vzduchu v daném prostoru takové množství vody, aby se zvýšila relativní vlhkost na požadovanou hodnotu. Jedna z metod zvlhčování je založena na vysokotlakém rozprašování vody uvnitř vzduchotechnické soustavy. Od tlakové stanice je voda rozváděna speciálními vysokotlakými hadicemi k jednotlivým rozprašovacím tryskám.

Vodní aerosol potřebuje asi jednu sekundu na odpaření do vzdušné vlhkosti. Při rychlosti proudění vzduchu 3 m/s ve vzduchotechnické soustavě je pro odpaření velmi jemné vodní mlhoviny zapotřebí rovný úsek v délce asi 3 m. Takto dlouhý rovný úsek zpravidla nebývá ve vzduchotechnické soustavě k dispozici a pro odpaření aerosolu bývá zapotřebí dodatečná tepelná energie.

Tým společnosti Merlin Technology připravil velmi efektivní řešení. Nový vysokotlaký systém ORBIT WING®, speciálně určený do vzduchotechnických soustav, je doplněn patentovanou soustavou integrovaných křídel, která zajišťuje definované víření proudu vzduchu za tryskami. Jemný aerosol se po kruhové dráze vrací zpět, a tím je dosaženo zkrácení přímé dráhy proudu vzduchu až o 50% Systém ORBIT WING® je nízkoenergetická technologie; k dodání 1 kg vody stačí vynaložit energii pouze 2,5 až 3 J. Efektivnost systému se pohybuje okolo 98 %.

Více informací o výrobcích Merlin na www.drekoma.cz.

Zdroj: bvv.cz/msv

Zvlhčování vzduchu pro posílení tvorby zisku a lepší pracovní prostředí

Novinky |
Views