SPS 2023 – Rostoucí poptávka po automatizačních řešeních

Ve dnech 14.-16. listopadu 2023 se v Norimberku opět sejde špička odvětví automatizace. Na 32. ročníku veletrhu SPS – Smart Production Solutions se očekává více než 1 200 vystavovatelů z celého světa v 16 veletržních halách s výstavní plochou přibližně 120 000 m². Kromě nejnovějších inovací nabízí toto setkání branže zájemcům příležitost seznámit se zblízka s praktickými a perspektivními technologiemi a navázat dynamickou výměnu poznatků a zkušeností s dodavateli automatizační techniky.

Tato každoroční vrcholná událost opět nabídne řadu příležitostí. Návštěvníci listopadového veletrhu SPS 2023 mohou rozšířit svoji síť kontaktů, navázat kontakty s potenciálními partnery, prozkoumat společné obchodní příležitosti a informovat se o nejnovějších tématech z oblasti automatizace: Kromě klasických automatizačních témat, jako jsou řídicí technika, technika pohonů a senzorová technologie, o které je velký zájem, nabývá čím dál více na významu oblast softwaru a IT ve výrobě. Někteří vystavovatelé mimo jiné osvětlí, které automatizační funkce budou v budoucnu mapovány přímo na stroji, na okraji sítě (edge) nebo dokonce v cloudu. Tento vývoj nabral na rychlosti například díky společnosti Siemens AG, která na jaře představila řízení programovatelné z paměti jako čistě cloudovou variantu softwaru. Spolu s tím se ve světě automatizace dostávají dále do popředí také témata umělé inteligence a IT bezpečnosti, což se projeví i v nabídce produktů na místě.

Silné zastoupení České republiky v roce 2022

Návštěvníci mohou mimo jiné využít široké nabídky domácích i zahraničních dodavatelů v oblasti automatizace a získat jedinečný přehled o špičkových technologiích v oboru. Podle výsledků loňského ročníku přijelo z celkového počtu 43 813 návštěvníků z České republiky 815 návštěvníků, což odpovídá podílu 6 % zahraničních návštěvníků.

Rozsáhlý doprovodný program

Díky rozsáhlému a špičkovému programu přednášek na fórech v halách 3, 6 a 8 poskytne SPS informace o aktuálních tématech z odvětví automatizace. Program Technology Stage v hale 3, který pořádají oba svazy VDMA a ZVEI, bude vysílán rovněž živě prostřednictvím digitálního doplnění veletrhu „SPS on air“ a bude k dispozici digitálně v němčině a angličtině. Hlavními tématy panelových diskuzí, produktových prezentací nebo keynotes v letošním roce budou:

 • Digitální transformace/průmysl 4.0
 • Průmyslová komunikace
 • Bezpečnost a zabezpečení
 • Inteligentní koncepty řízení a vizualizace založené na datech
 • Inovace v oblasti senzorů
 • Pohony
 • Udržitelnost díky automatizaci

V hale 6 nabídne dlouholetý a zavedený společný stánek „Automation meets IT“ s přibližně 24 vystavovateli návštěvníkům možnost získat komplexní přehled o konkrétních tématech a individuální poradenství od dodavatelů.

Tematické oblasti společného stánku jsou následující:

 • IT-management pro výrobu
 • Řešení a služby založené na cloud computingu a edge computingu
 • Bezpečnostní opatření pro výrobu
 • Řešení založená na IoT a AI
 • Open Source

Na stánky Spolkového ministerstva hospodářství a ochrany klimatu (BMWK) v hale 8 budou mít návštěvníci možnost seznámit se také s novými a vylepšenými produkty, postupy a službami mladých inovativních firem z Německa. Tento stánek je sponzorován Spolkovým ministerstvem hospodářství a ochrany klimatu.

„SPS on air“

Již v září budou mít zájemci možnost navázat kontakty prostřednictvím „SPS on air“, domluvit si schůzku on-line a/nebo na místě a získat přehled o letošní nabídce veletrhu. Týden před samotným fyzickým veletrhem, dne 8. 11. 2023, se uskuteční digitální Pre-Heat Event, akce na níž vystavovatelé poskytnou předzvěst toho, co mohou návštěvníci na jejich stáncích v Norimberku očekávat.

Digitální obsah bude na platformě k dispozici i po skončení veletrhu, a to až do konce roku, a bude tak přístupný kdykoli.

Komunikační formáty v průběhu roku

Nejen v listopadu, ale i v průběhu roku má komunita SPS možnost zůstat v kontaktu, například prostřednictvím Industry News, kde jsou zveřejňována aktuální témata branže, nebo od roku 2024 také v rámci webinářů o vysoce aktuálních tématech automatizace.

Kromě toho mohou odborníci, kteří hledají zajímavou práci v oblasti automatizace, najít na novém pracovním portálu pro toto odvětví přesně tu pozici, která jim vyhovuje.

Informace pro návštěvníky

Podrobné a aktuální informace o programu veletrhu, nákupu vstupenek, „SPS on air“, formátech v průběhu roku, speciální nabídky pro cestu na veletrh a tipy na přípravu najdete na webových stránkách sps-exhibition.com.

O společnosti Mesago Messe Frankfurt

Společnost Mesago se sídlem ve Stuttgartu byla založena v roce 1982. Organizuje veletrhy, kongresy a semináře zaměřené na technologie. Patří ke skupině Messe Frankfurt Group. Mesago pracuje na mezinárodní úrovni, nezávisle na výstavišti a se svými 150 zaměstnanci pořádá ročně veletrhy a kongresy pro více než 3 300 vystavovatelů a 110 000 návštěvníků z řad odborné veřejnosti, účastníků kongresů a přednášejících. Jako ideoví garanti, spolupořadatelé a partneři jsou s akcemi společnosti Mesago úzce spojena četná sdružení, vydavatelství, vědecké instituce a univerzity. (mesago.com)

Základní informace o koncernu Messe Frankfurt

Koncern Messe Frankfurt patří k přednímu světovému pořadateli veletrhů, kongresů a akcí ve vlastních halách. O organizaci akcí po celém světě se stará přibližně 2 160 zaměstnanců pracujících v centrále ve Frankfurtu nad Mohanem a v 28 dceřiných společnostech. Obrat koncernu činil v účetním roce 2022 přibližně 454 milionů eur. V rámci našich obchodních oblastí “Fairs & Events”, “Locations” a “Services” účinně podporujeme obchodní zájmy našich zákazníků. Rozhodující silnou stránkou společnosti Messe Frankfurt je její výkonná celosvětová síť provozoven, která hustě pokrývá přibližně 180 zemí ve všech koutech světa. Naše rozsáhlá nabídka služeb – v místě a prostřednictvím internetu – zaručuje zákazníkům po celém světě trvale vysokou úroveň kvality a flexibility při plánování, organizaci a realizaci jejich akcí. Díky digitálním odborným znalostem vyvíjíme nové obchodní modely. Škála služeb sahá od pronájmu hal přes výstavbu veletrhů a marketingové služby až po personální služby a gastronomii.
Udržitelnost je ústředním pilířem naší firemní strategie. Při tom naše činnost udržuje rovnováhu mezi ekologickým a ekonomickým jednáním, sociální odpovědností a rozmanitostí.

Další informace: www.messefrankfurt.com/sustainability

Sídlo firmy je ve Frankfurtu nad Mohanem. Podílníky firmy jsou město Frankfurt se 60 procenty a spolková země Hesensko se 40 procenty.

Další informace: www.messefrankfurt.com

 

 

SPS 2023 – Rostoucí poptávka po automatizačních řešeních

Views