Automatický přepínač sítí (pro fotovoltaiku a jiná použití) postavený konstrukčně na jističích (od 1 do 63A) a nahazovačích

Jednou z funkcionalit (mimo jištění sítí) je to, že po výpadku hlavní sítě automaticky přepne na záložní síť. Po náběhu hlavní sítě zase automaticky vypne záložní síť a sepne provoz přes hlavní síť.

0
Views