WAtech – Představení technologického inovačního centra

WAtech – Představení inovačního technologického centra pro vývoj aplikačních technologií. Ing. Radim Kaiser představuje unikátní pracoviště v České republice, které poskytuje zákazníkům komplexní návrh v vývoj technologií a technologických postupů pro povrchové úpravy. Technologické inovační centrum pro povrchové úpravy společnosti Watech je špičkově vybavené pracoviště pro návrh a vývoj automatických aplikačních technologií pro stříkání, lakování a lepení.

Firma:
Category: Automatizace
Views