Vario-X – decentralizované řešení pro svět automatizace zítřka

Společnost Murrelektronik již dlouho vnímá volání automatizačního průmyslu po efektivních, inteligentních a jednoduchých instalačních koncepcích. A Vario-X je naší odpovědí! Tento modulární systém přináší decentralizované senzory a akční členy do přímého prostředí stroje a nabízí flexibilní a škálovatelné řešení pro všechny aplikace. V kombinaci s digitálním dvojčetem zvyšuje Vario-X úroveň digitalizace na novou úroveň. To znamená výraznou úsporu času a nákladů při instalaci, plánování, provozu a servisu. 

Vítejte ve světě, kde síťová výroba a digitální integrace přinášejí revoluci v automatizaci. Uprostřed tohoto transformačního procesu vyvstává před odborníky na automatizaci mnoho otázek: Jak lze efektivně využít výhody digitálních technologií, jako je umělá inteligence, strojové učení, IoT a analýza velkých dat? Jak lze kombinovat stávající systémy s novými digitálními řešeními? Výzvou je vybudovat most mezi minulostí a budoucností propojením analogového a digitálního světa a společnost Murrelektronik usiluje o bezproblémovou, výkonnou a budoucí topologii.

Vario-X: přesvědčivý koncept

Úspěšná digitální transformace vyžaduje důslednou decentralizaci. Základní myšlenka decentralizace je stejně jednoduchá jako zřejmá: nejprve se napájecí zdroj spolu s periferními součástmi, jako jsou pojistky nebo hlavní vypínač, zabalí do malých decentralizovaných pouzder. Spolu s průmyslovými počítači, které přebírají komunikaci a řízení celého systému nebo jednotlivých modulárních částí stroje, jsou nyní kompaktní jednotky umístěny přímo na výrobním stroji.

Již mnohokrát oceněný automatizační systém Vario-X je ztělesněním tohoto přístupu. Je prostředníkem, pokud jde o projekty decentralizace v průmyslu a výrobě. Poprvé lze všechny automatizační funkce škálovat podle potřeby a realizovat je decentralizovaně – tj. bez typické architektury rozváděčů. Vario-X tak přichází s koncepcí instalace, kterou lze přizpůsobit požadavkům zákazníka a zamýšlenému použití. Je tomu tak proto, že základní myšlenka “zjednodušit, modulovat, přenést do provozu, sdružit technologie”, na níž jsou založeny koncepty decentralizované automatizace, je pro efektivní instalační řešení klíčová.

Nová instalační koncepce vyvinutá společností Murrelektronik pro decentralizovanou technologii servopohonů je v tomto ohledu průlomová. Klíčovou součástí je zde konektor MQ15 DC, který má inovativní systém rychlého připojení. K připojení systému stroje stačí jedno otočení o ¼. Předmontované kabely umožňují snadné, bezpečné a především bezchybné zapojení kabelových přípojek. To šetří čas a snižuje náklady na instalaci a projektování.

Výkonný, robustní, jednoduchý

Vario-X zajišťuje v přímém prostředí stroje spolehlivou správu napětí, signálů a dat pro bezproblémovou integraci decentralizovaných servopohonů. Robustní, vodotěsné a prachotěsné skříně s krytím IP65 obsahující napájecí zdroj, řídicí jednotku, spínače, bezpečnostní techniku a moduly IO, tvoří středobod systému. Lze je snadno zaklapnout do stejně robustní základní desky s integrovanými profily konstrukce stroje. Řídicí jednotka Vario-X, vybavená vícejádrovým procesorem, si poradí se všemi požadavky a lze ji integrovat do všech průmyslových ethernetových sítí vyšší úrovně jako otevřenou řídicí platformu. Systém 48 V navíc nabízí dostatečný výkon pro pokrytí téměř všech oblastí použití.

Ze senzoru do cloudu

Vario-X však nejsou jen základní desky, řídicí systémy, kabely atd… Systém, který je automatizován pomocí Vario-X, nabízí také volitelné digitální dvojče: pohyblivý obraz skutečného systému 1:1, který obsahuje všechny funkce a parametry budoucího systému – a to již ve fázi projektu, před objednáním nebo montáží první mechanické součásti. Za tímto účelem Murrelektronik kinematizuje konstrukční soubory strojů a systémů ve speciálním softwaru, který lze následně použít k simulaci následných pohybů a procesů. Inovativní aplikace, jako je vizualizace a ovládání digitálního systému pomocí rozšířené reality prostřednictvím mobilního telefonu nebo tabletu, jsou proto snadno možné. Digitální dvojče může navíc sledovat systém stroje během provozu a číst z něj data.

Zvýšení efektivity výroby

Kromě toho lze dynamicky podporovat neustále rostoucí požadavky na energetickou účinnost ve výrobě a produkci. To je patrné zejména v případě hojně využívané pneumatiky. Při účinnosti pouhých 10 až 20 % se při použití vzduchu, jako zdroje energie, ztrácí mnoho energie v důsledku nesčetných netěsností v systému a neúčinných pohonů. Vario-X umožňuje snadno elektrifikovat komponenty systému, které se dříve pohybovaly pomocí pneumatiky. Nahrazení pneumatiky elektřinou, například v upínacích jednotkách při konstrukci karoserie, všem zúčastněným jen prospívá. Zaměstnavatel tak může omezit neefektivní, špatně ovladatelnou a relativně drahou pneumatiku ve svých výrobních halách, plánovač výroby se nyní může soustředit na jeden zdroj energie – konkrétně elektřinu, a zaměstnanci, ti mohou konečně pracovat ve znatelně tišším pracovním prostředí. 

Bližší informace se dozvíte i na veletrhu AMPER 2024 – Murrelektronik najdete v Hale V, stánek 6.02.

Další informace na www.murrelektronik.cz.

0
Views