Sledování v intralogistice

RFID: PŘIPRAVENO PRO INTELIGENTNÍ ROZHODOVÁNÍ Bez ohledu na to, jaké materiály nebo průmyslové zboží nakupujete, vyrábíte nebo přepravujete – kompletní identifikace pomocí RFID vám poskytne informace důležité pro rozhodování v reálném čase.

RFID: udržitelná optimalizace času a nákladů pro výrobní logistiku. Využijte naše zkušenosti ve všech čtyřech segmentech výrobní logistiky:

Sledování materiálu:

 • Automatizované řízení příjmu zboží a zásob
 • Jakékoli změny stavu zásob jsou zaznamenávány a vyrovnávány automatizovanými procesy objednávání – nedostupnost položky je nemožná.
 • Efektivní řízení skladu a plánování výroby na základě spolehlivých údajů o zásobách materiálu v systémech ERP a WMS (Warehouse Management System).

Sledování výroby:

 • Správné výrobní podmínky a kvalita, jakož i tok materiálu jsou sledovány a zajištěny pomocí identifikace nástrojů na stroji.
 • Spolehlivé přiřazení materiálu zaručuje vysokou kvalitu výroby a eliminuje zmetky.
 • Řízení výroby: výrobní kroky jsou automaticky kontrolovány a spouštěny

Řízení skladu:

 • Výrobky, zásobníky, ližiny, držáky obrobků mají jedinečné ID a jsou tak identifikovány.
 • Minimalizace nákladů na zásoby a doby pořízení, transparentní informace o všech skladovacích prostorech.
 • Komplexní sledovatelnost tras a umístění zboží a výroby
 • Transparentní sledování procesů vychystávání a expedice objednávek

Vychystávání a přeprava:

 • Roboti nebo užitková vozidla vybavená systémem RFID automaticky vybírají zboží.
 • Digitální seznam pro vychystávání objednávek kontroluje kontakt každé zásilky.
 • Méně reklamací vyplývajících z nesprávně připravených nebo odeslaných zásilek
 • Lepší využití logistických jednotek i optimalizované plánování tras díky spolehlivé databázi.
Firma: Turck s.r.o.
Views