ELVAC In Line Measurement (ILM) Robotic Workplace

Sledujte práci robotického pracoviště, které umožňuje 100% kontrolu produktů v reálném čase. Po vyhodnocení naměřených parametrů dochází k okamžitému nastavení výrobku. Pracoviště může být začleněno přímo do vaší výrobní linky. Může být upraveno pro měření a vyhodnocování kvality výrobků v kterémkoliv lehkém průmyslovém oboru. 

Watch the work of the robotic workplace, which allows 100% control of products in real time. After evaluating the measured parameters, the product is set up immediately. The workplace can be integrated directly into your production line. It can be adapted to measure and evaluate product quality in any light industry. 

Firma: ELVAC a.s.
Views