Vysoko-presné cykloidné Prevodovky TwinSpin® v nízkoteplotných aplikáciách

Väčšina aplikácií prevodoviek TwinSpin® pracuje pri teplotách okolia typických pre priemyselné prostredie od 10 do 30 °C. Napriek tomu však existujú aplikácie, ktoré pracujú pri nižších teplotách, niekedy aj pri extrémne nízkych teplotách.
Všetky prevodové zariadenia majú funkčné limity, pokiaľ ide o prevádzkové teploty. Veľmi často sa pozornosť sústreďuje na vysoké teploty a menej často sa na nízke teploty.

Väčšina aplikácií prevodoviek TwinSpin® pracuje pri teplotách okolia typických pre priemyselné prostredie od 10 do 30 °C. Napriek tomu však existujú aplikácie, ktoré pracujú pri nižších teplotách, niekedy aj pri extrémne nízkych teplotách. Typickou aplikačnou oblasťou, kde sa vyskytujú nižšie teploty, je potravinársky priemysel, kde si najmä mäso, ryby a mliečne výrobky vyžadujú teploty spracovania blízke 0 °C alebo v niektorých prípadoch ešte nižšie. Ďalším typom aplikácie s nízkymi teplotami je vonkajšie prostredie alebo prostredie s vysokou nadmorskou výškou, kde môžu teploty klesnúť až na – 50 °C.

Olej alebo tuk?

Výber maziva závisí od typu aplikácie a najnižšej dosiahnutej teploty okolia.

Uprednostňovanou voľbou, pokiaľ ide o nízkoteplotné aplikácie, je plastické mazivo, zvyčajne špeciálne výrobky určené na použitie v chladnom prostredí. V potravinárskom priemysle, kde sa prevádzková teplota pohybuje okolo nuly, sa používa aj olej, ale s nižším stupňom viskozity ISO ako štandardný stupeň 150.

Trenie pri nízkych teplotách

Najžiadanejšou vlastnosťou nízkoteplotného maziva je umožniť správne mazanie a čo najnižší rozbehový krútiaci moment a krútiaci moment pri chode bez zaťaženia. Existuje veľký rozdiel vo veľkosti trecieho momentu v mazivách určených špeciálne pre chladné prostredie voči štandardným, aj keď sa v technickej špecifikácii uvádza, že vydržia pomerne nízke teploty pod bodom mrazu.

Na nasledujúcich grafoch sú uvedené výsledky testu vykonaného so štandardným mazivom a so špeciálnym mazivom pre nízke teploty.

Teplotný limit štandardného plastického maziva bol -35 °C a nízkoteplotného maziva – 60 °C.

Ako je vidieť na uvedených grafoch, nízka teplota má vplyv na statické trenie a tiež na viskózne trenie v prevodovke TwinSpin®. Rozdiel v trecom momente je výrazný aj pri teplote nula stupňov Celzia, kde je viskózne trenie štandardného maziva viac ako trojnásobne vyššie ako hodnota nízkoteplotného maziva.

Záver

Pri každej aplikácii je dôležité vždy zvážiť teplotu okolia. Ako ste videli na uvedených grafoch, aj teploty okolo nuly môžu ovplyvniť trecí moment v pevodovky a následne aj konštrukciu pohybového systému. V závislosti od aplikácie by mali konštruktéri pri výbere vhodného servopohonu zvážiť vplyv teploty a zvýšený trecí moment, a to aj v prípadoch, keď je teplota nízka len počas časti pracovného cyklu, kým sa reduktor nevyhreje, alebo ak nízka teplota pôsobí len počas určitého obdobia, napríklad ak pracovný priestor prevodovky nie je v zime vyhrievaný. Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa výkonu prevodoviek TwinSpin® pri nízkych teplotách, kontaktujte nás.

Zdroj článku: www.spinea.com

Vysoko-presné cykloidné Prevodovky TwinSpin® v nízkoteplotných aplikáciách

Novinky |
Views