Výsledky skupiny LAPP: 2,9 % růst tržeb a masivní investice LAPP roste i v těžkých časech

Skupina LAPP se pozitivně ohlíží za uplynulým finančním rokem. Světový lídr na trhu kabelových technologií zvýšil svůj obrat za uplynulý finanční rok 2022/2023 (1. října – 30. září) o 2,9 procenta na 1,92 miliardy eur. Počet zaměstnanců skupiny LAPP po celém světě se k 30. září 2023 zvýšil na 5 551.

S ohledem na oslabující ekonomiku a navzdory stále obtížnější situaci ve druhé polovině roku, jsme s finančním rokem spokojeni. Jsme hrdí na růst tržeb, kterého jsme dosáhli,” říká Matthias Lapp, CEO skupiny LAPP. Růst bez započtení negativních vlivů směnných kurzů a cen mědi činil 8,2 %. “Náš rok se vyznačoval tím, že jsme se naši společnost snažili udělat odolnější vůči vnějším vlivům. Hodně jsme investovali – nejen do zvýšení flexibility naší výroby a logistiky, ale také do jejich přizpůsobení budoucímu růstu a posílení naší schopnosti inovovat.” Rodinný podnik se sídlem ve Stuttgartu plánuje v aktuálním období Strategie 2027 investovat několik set milionů eur do výrobních kapacit, technologií a digitalizace.

Výsledky společnosti LAPP Czech Republic s.r.o.

Hospodářské výsledky společnosti LAPP Czech Republic, s.r.o. byly v roce 2022/2023 významně ovlivněny situací na evropském trhu. Zejména v druhé polovině roku docházelo k postupnému snižování poptávky, což negativně ovlivnilo výsledky celého roku. Prodejní ceny byly po celé období stabilní, cena mědi se udržovala na úrovni 800 EUR/100 kg, výrazně se zlepšila dostupnost jednotlivých materiálů a také se zkrátily dodací termíny. Z finančních výkazů je patrné mírné snížení obratu, ke kterému došlo, především ve výrobě kabelové konfekce, ale i v distribuci obchodního zboží. 

V uplynulém finančním roce se nám podařilo dokončit výstavbu nové budovy, zrealizovali jsme přesun výroby ze Stuttgartu a plně integrovali a následně přestěhovali holešovskou výrobní pobočku. V současné době celá společnost LAPP Czech Republic s.r.o. funguje v novém moderním areálu a nabízí tak zákazníkům vyšší flexibilitu a efektivitu,“ hodnotí hlavní úspěchy české pobočky jednatel společnosti LAPP Czech Republic s.r.o. Ing. René Sedlák. Celkový počet zaměstnanců se ke konci fiskálního roku pohyboval kolem 400, z toho cca polovina pracovala na dělnických pozicích. 

V dubnu 2024 byla zahájena výroba nabíjecích kabelů pro elektromobily LAPP Mobility CZ, která představuje důležitý krok směrem k udržitelnější budoucnosti a podporuje rozvoj trhu s elektromobily.  Nejvýznamnějšími obory v České republice i na Slovensku zůstává výroba strojů a zařízení pro všechny průmyslové odvětví a výroba elektrotechnických zařízení. Velký podíl na obratu v minulém roce však měly i kabely pro fotovoltaiku a růst se dařil i v dalších rozvojových oborech jako jsou kolejová vozidla a automatizace.

Výkonná rada LAPP (zleva doprava): Hubertus Breier, technický ředitel, Matthias Lapp, generální
ředitel, Jan Ciliax, finanční ředitel a Dr. Christoph,  Hiller, CSO.

Robustní rozvoj v Evropě

V Evropě, která má i nadále největší podíl na tržbách společnosti, LAPP odolal obtížnému ekonomickému prostředí a zvýšil svůj obrat. Inflace způsobila nárůst nákupních cen, zejména u surovin, a došlo také k nárůstu nákladů v oblasti dopravní logistiky. “Zvyšující se regulace, nejistota v plánování, vysoké ceny energií a v neposlední řadě nedostatek kvalifikované pracovní síly nám dělají velké starosti,” zdůrazňuje Matthias Lapp. Společnost LAPP se proto stále více zaměřuje na růst mimo Evropu.

Masivní investiční program

Společnost LAPP investovala do svých výrob a technologií po celém světě celkem 67 milionů eur, což je o 66 procent více než v předchozím roce. LAPP tak reaguje na rostoucí oddělování trhů, které je jasně patrné na všech kontinentech. Cílem je dále optimalizovat dostupnost a portfolio výrobků pro zákazníky a připravit společnost na růst. “Je dobře, že jsme již přítomni na všech hlavních trzích po celém světě a těmito masivními investicemi dále zlepšujeme naši blízkost k zákazníkům,” říká Matthias Lapp. Zaměřili se na rozšíření čínských, indických a evropských výrobních závodů, zvýšení výrobních kapacit ve Francii, Itálii a Švýcarsku a rozvoj skladových a logistických prostor v USA. Společnost LAPP například otevřela druhý závod v Šanghaji, který se specializuje na datové kabely a řešení Single Pair Ethernet. V Bhópálu nyní společnost LAPP vyrábí vlastní plastové směsi pro opláštění značkových kabelů, například pro spojovací a ovládací kabely ÖLFLEX®, čímž posiluje svoji soběstačnost v oblasti zdrojů. Společnost LAPP také otevřela svůj první výrobní závod v Mexiku.

Hnací síly růstu skupiny LAPP

Silný růst byl zaznamenán v oblasti elektromobility. Došlo zde k nárůstu obratu přibližně o 35 procent. V České republice byl postaven nový výrobní závod s cílem dále rozšířit obchod s novými OEM zákazníky. Mezi další faktory růstu v loňském roce patřila řešení pro oblast baterií. Produkty LAPP se neinstalují do samotných baterií, kabelová řešení se používají u odpovídajících automatizačních systémů ve výrobě a pro systémy skladování energie. Společnost LAPP získala zajímavé projekty v Jižní Koreji a USA. Výrazně vzrostl také obchod s datovými řešeními pro průmyslovou komunikaci. Důvodem byl trend automatizace výrob. Jen v regionu APAC dosáhla společnost LAPP nárůstu o 20,5 %.

Finanční rok 2023/2024: Růst navzdory obtížným znamením

Vzhledem k přetrvávajícím hospodářským problémům, zejména na našem německém trhu, očekáváme v tomto finančním roce pokles objednávek, kterému budeme muset aktivně čelit z pohledu nákladů a prodeje. Žádný růst však nepřipadá v úvahu,” zdůrazňuje Matthias Lapp. Společnost LAPP se proto nadále soustředí na Severní Ameriku a Asii, ale další růstový potenciál vidí také v Evropě a na Blízkém východě. “Budeme i nadále posilovat naši globální konkurenceschopnost a vytvářet atraktivní nabídky pro zákazníky na lokální úrovni,” říká Matthias Lapp a dodává: “Na našem domácím trhu v Německu k tomu potřebujeme také pomoc politiků. Lokální stále se zvyšující náklady nám ztěžují včasné plánování a efektivní fungování. Rád bych viděl spolehlivou podporu místo „házení klacků pod nohy.

O skupině LAPP: 

Společnost LAPP se sídlem v německém Stuttgartu je předním dodavatelem integrovaných řešení a značkových produktů v oblasti kabelové a spojovací techniky. Portfolio společnosti zahrnuje standardní a vysoce flexibilní kabely, průmyslové konektory, kabelové vývodky a kabelové příslušenství, jakož i automatizační techniku a robotická řešení pro chytré továrny, včetně systémového řešení na míru. Klíčovými obory skupiny LAPP jsou výrobci průmyslových strojů a zařízení, potravinářský průmysl, logistika, energetika a odvětví mobility. 

Skupina LAPP byla založena v roce 1959 ve Stuttgartu a dodnes je plně ve vlastnictví rodiny zakladatelů. Ve finančním roce 2022/23 dosáhla konsolidovaného obratu 1,92 miliardy eur. LAPP v současnosti zaměstnává přibližně 5 551 lidí po celém světě, vyrábí ve 21 mezinárodních závodech a má vlastní obchodní společnosti ve 36 zemích. Společnost LAPP rovněž spolupracuje s přibližně 100 mezinárodními obchodními zastoupeními.

 

Zdroj: TZ Lapp Czech Republic s.r.o.

Foto: Společnost LAPP Czech Republic s.r.o. včetně nově dostavené Haly 2 vlevo.

Výsledky skupiny LAPP: 2,9 % růst tržeb a masivní investice LAPP roste i v těžkých časech

Views