Vario-X od Murrelektronik bude i na veletrhu AMPER

Společnost Murrelektronik již dlouho vnímá volání automatizačního průmyslu po efektivních, inteligentních a jednoduchých instalačních koncepcích. A Vario-X je naší odpovědí! Tento modulární systém přináší decentralizované senzory a akční členy do přímého prostředí stroje a nabízí flexibilní a škálovatelné řešení pro všechny aplikace. V kombinaci s digitálním dvojčetem zvyšuje Vario-X úroveň digitalizace na novou úroveň. To znamená výraznou úsporu času a nákladů při instalaci, plánování, provozu a servisu. 

Vario-X: přesvědčivý koncept

Úspěšná digitální transformace vyžaduje důslednou decentralizaci. Základní myšlenka decentralizace je stejně jednoduchá jako zřejmá: nejprve se napájecí zdroj spolu s periferními součástmi, jako jsou pojistky nebo hlavní vypínač, zabalí do malých decentralizovaných pouzder. Spolu s průmyslovými počítači, které přebírají komunikaci a řízení celého systému nebo jednotlivých modulárních částí stroje, jsou nyní kompaktní jednotky umístěny přímo na výrobním stroji.

Již mnohokrát oceněný automatizační systém Vario-X je ztělesněním tohoto přístupu. Je prostředníkem, pokud jde o projekty decentralizace v průmyslu a výrobě. Poprvé lze všechny automatizační funkce škálovat podle potřeby a realizovat je decentralizovaně – tj. bez typické architektury rozváděčů. Vario-X tak přichází s koncepcí instalace, kterou lze přizpůsobit požadavkům zákazníka a zamýšlenému použití. Je tomu tak proto, že základní myšlenka “zjednodušit, modulovat, přenést do provozu, sdružit technologie”, na níž jsou založeny koncepty decentralizované automatizace, je pro efektivní instalační řešení klíčová.

Vario-X nabízí 100% decentralizovanou automatizaci bez rozváděčů,” říká Olaf Prein, vedoucí globální obchodní jednotky Automatizace společnosti Murrelektronik. “Náš automatizační systém zajišťuje modulární a transparentní procesy, vyšší přidanou hodnotu ve všech oblastech podniku, a tím i vyšší efektivitu a konkurenceschopnost při konstrukci strojů a zařízení. Jen díky integrovanému konceptu instalace zkracuje Vario-X instalaci stroje přibližně o 40 %.

Nová instalační koncepce vyvinutá společností Murrelektronik pro decentralizovanou technologii servopohonů je v tomto ohledu průlomová. Klíčovou součástí je zde konektor MQ15 DC, který má inovativní systém rychlého připojení. K připojení systému stroje stačí jedno otočení o ¼. Předmontované kabely umožňují snadné, bezpečné a především bezchybné zapojení kabelových přípojek. To šetří čas a snižuje náklady na instalaci a projektování.

Výkonný, robustní, jednoduchý

Vario-X zajišťuje v přímém prostředí stroje spolehlivou správu napětí, signálů a dat pro bezproblémovou integraci decentralizovaných servopohonů. Robustní, vodotěsné a prachotěsné skříně s krytím IP65 obsahující napájecí zdroj, řídicí jednotku, spínače, bezpečnostní techniku a moduly IO, tvoří středobod systému. Lze je snadno zaklapnout do stejně robustní základní desky s integrovanými profily konstrukce stroje. Řídicí jednotka Vario-X, vybavená vícejádrovým procesorem, si poradí se všemi požadavky a lze ji integrovat do všech průmyslových ethernetových sítí vyšší úrovně jako otevřenou řídicí platformu. Systém 48 V navíc nabízí dostatečný výkon pro pokrytí téměř všech oblastí použití.

Ze senzoru do cloudu

Vario-X však nejsou jen základní desky, řídicí systémy, kabely atd… Systém, který je automatizován pomocí Vario-X, nabízí také volitelné digitální dvojče: pohyblivý obraz skutečného systému 1:1, který obsahuje všechny funkce a parametry budoucího systému – a to již ve fázi projektu, před objednáním nebo montáží první mechanické součásti. Za tímto účelem Murrelektronik kinematizuje konstrukční soubory strojů a systémů ve speciálním softwaru, který lze následně použít k simulaci následných pohybů a procesů. Inovativní aplikace, jako je vizualizace a ovládání digitálního systému pomocí rozšířené reality prostřednictvím mobilního telefonu nebo tabletu, jsou proto snadno možné. Digitální dvojče může navíc sledovat systém stroje během provozu a číst z něj data.

Zvýšení efektivity výroby

Kromě toho lze dynamicky podporovat neustále rostoucí požadavky na energetickou účinnost ve výrobě a produkci. To je patrné zejména v případě hojně využívané pneumatiky. Při účinnosti pouhých 10 až 20 % se při použití vzduchu, jako zdroje energie, ztrácí mnoho energie v důsledku nesčetných netěsností v systému a neúčinných pohonů. Vario-X umožňuje snadno elektrifikovat komponenty systému, které se dříve pohybovaly pomocí pneumatiky. Nahrazení pneumatiky elektřinou, například v upínacích jednotkách při konstrukci karoserie, všem zúčastněným jen prospívá. Zaměstnavatel tak může omezit neefektivní, špatně ovladatelnou a relativně drahou pneumatiku ve svých výrobních halách, plánovač výroby se nyní může soustředit na jeden zdroj energie – konkrétně elektřinu, a zaměstnanci, ti mohou konečně pracovat ve znatelně tišším pracovním prostředí. 

Bližší informace se dozvíte i na veletrhu AMPER 2024 – Murrelektronik najdete v Hale V, stánek 6.02.

Vario-X od Murrelektronik bude i na veletrhu AMPER

Novinky |
Views