Síť výdeje tekutin – Konektivita vylepšuje Smart Factory – Integrace a řízení procesů

Smart Factory již není vizí. Zatímco různé modelové továrny představují možné, mnoho závodů je příkladem toho, jak Smart Factory funguje. Poskytovatelé automatizace posouvají průmysl 4.0 na novou hranici. Využitím propojené automatizace s nejnovější technologií řízení umožňují navrhnout a zkonstruovat hladší výrobní tok a dosáhnout nejvyšší úrovně provozní předvídatelnosti a efektivity výroby.

Důležitou součástí evoluce Smart Factory je výměna dat mezi výrobními procesy, které spolu komunikují pomocí Ethernetu a cloudového průmyslového internetu věcí (IIoT). Tyto systémy také komunikují a spolupracují s lidmi v synchronním čase. Tato integrace kybernetický stroj/člověk umožňuje mnohem efektivnější propojení procesů a lepší organizaci v rámci produkčního prostředí.

Výzvy s integrací dávkování tekutin

Navzdory rozmachu robotiky a vzájemného propojení strojů a procesů prostřednictvím Ethernetu a cloudu v mnoha aspektech výroby se dávkování tekutin pro montáž komponent do iniciativy Průmyslu 4.0 zapojilo jen okrajově.

Operátoři výdeje tekutin čelí problémům na mnoha frontách při integraci systémů výdeje tekutin. Přestože technologie dávkování tekutin nabízely integraci, nebyly dostatečně komplexní pro úplnou vzdálenou správu. Některé z klíčových problémů, se kterými se výrobci potýkali při pokusu o zahájení iniciativ Průmyslu 4.0 do jejich operací dávkování tekutin, zahrnují: a) absence přímé komunikace mezi zařízeními; b) nedostatečný sběr dat; c) nedostatek řešení problémů na místě; d) zdlouhavé programování; a e) žádná viditelnost parametrů dávkování.

Povolení připojení Smart Factory pro dávkování kapalin s funkcí NX™

Procesní inženýři nyní mohou poprvé programovat, monitorovat, provádět diagnostiku a přistupovat k úplným procesním datům z více dávkovačů tekutin přímo prostřednictvím jediného PLC nebo pomocí webového rozhraní z centrálního počítače, tabletu nebo mobilního zařízení. To představuje velký průlom v monitorování a řízení procesů s více dávkovači tekutin.

Funkce NX pro dávkování tekutin, nově vydaná od Nordson EFD, podporuje konektivitu Smart Factory s nejkomplexnější sadou funkcí pro centralizované dálkové ovládání všech parametrů dávkování tekutin přes ethernetové připojení. Tento protokol Industry 4.0 NX, který je stejně kompatibilní se stolním dávkováním i integrací robotiky, má za následek vylepšené řízení procesu dávkování tekutin, diagnostiku a provozní efektivitu.

Dávkovač tekutin UltimusPlus usnadňuje a zefektivňuje dávkování tekutin, lepší kontrolu procesu a konzistentnější výsledky dávkování.

Dávkovač tekutin UltimusPlus usnadňuje a zefektivňuje dávkování tekutin, lepší kontrolu procesu a konzistentnější výsledky dávkování.

Konektivita NX obsahuje TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) – soubor pravidel a formátů, které řídí komunikaci mezi zařízeními v síti a umožňují dvěma nebo více zařízením vyměňovat si data. TCP/IP je široce známý protokol používaný k vytváření sítí založených na Ethernetu.

Technologie NX byla navržena pro použití s dávkovačem tekutin UltimusPlus™ Nordson EFD a ovladači volumetrických čerpadel 7197PCP-DIN-NX. Technologie NX umožňuje operátorům dávkovačů tekutin mít kompletní vzdálenou správu jejich dávkovačů tekutin nebo ovladačů, což umožňuje jejich procesům fungovat ve dvoucestné komunikaci s PLC.

Tento protokol je o spojení výrobních procesů do snadno pochopitelné platformy. NX propojuje všechny procesy dávkování dohromady za účelem programování, provozu, monitorování procesu a odstraňování problémů.

Programování a obsluha

Tato technologie poskytuje zjednodušený formát pro lepší provozní efektivitu programováním přímo z centrálního PLC, PC nebo mobilního zařízení. Není třeba navštěvovat každou výdejní stanici za účelem nastavení nebo aktualizace, snadno umožňuje změny parametrů výdeje za běhu v libovolném bodě.

Uspořádání systému UltimusPlus-NX

Uspořádání systému UltimusPlus-NX

Režimy řady, objemu, hmotnosti a časového dávkování technologie Nordson EFD NX poskytují všestrannost pro širokou škálu montážních kroků, které mohou vyžadovat nanášení tekutin, jako jsou lepidla, nátěry, výplně spár, tmely, materiál TIM a další, na díl.

Způsob zadávání informací do klientské aplikace NX je stejný, jako budou integrátoři zadávat tyto informace do klientské aplikace PLC nebo PC při nastavování sítě. Klientská aplikace umožňuje vzdálené seznámení se zadáváním dat.

Stahování protokolů výdeje

NX také poskytuje vylepšenou procesní dokumentaci s možností stahovat data výdeje na dálku a přímo na server FTP (File Transfer Protocol). To poskytuje data týkající se dávkovacích cyklů, zachycující nejen nastavení tlaku, podtlaku a času, ale také čas a datum zahájení a ukončení těchto aktivací.

Odstraňování problémů

Funkce odstraňování problémů na místě poskytuje možnost vzdáleného odstraňování problémů z téměř jakéhokoli zařízení. Klientská aplikace NX může operátorům pomoci identifikovat, kde může být problém, například s hardwarem stojanu nebo se sítí. Bez NX je odhalování problémů s výrobou pracný úkol.

Povolení technologie Smart Factory

Spolupráce schopnosti TCP/IP s funkcí NX s čerpadlem a strojem umožnila vynikající kontrolu a zajištění správné montáže a výkonu produktu. Technologie NX poskytuje výrobcům štíhlejší, efektivnější, produktivnější a všestrannější proces dávkování tekutin v montážních operacích a pevně je umísťuje tak, aby mohli využívat obrovské výhody, které nabízí Smart Factory Industry 4.0.

O Nordson EFD

Nordson EFD navrhuje a vyrábí přesné systémy dávkování tekutin pro stolní montážní procesy a automatizované montážní linky. Tím, že umožňují výrobcům aplikovat stejné množství lepidla, maziva nebo jiné montážní kapaliny na každý díl, pokaždé, pomáhají dávkovací systémy EFD společnostem v celé řadě průmyslových odvětví zvýšit kapacitu, zlepšit kvalitu a snížit jejich výrobní náklady. Mezi další možnosti řízení tekutin patří vysoce kvalitní válce a zásobníky injekčních stříkaček pro balení jedno- a dvousložkových materiálů spolu s širokou škálou fitinků, spojek a konektorů pro řízení průtoku tekutin v lékařském, biofarmaceutickém a průmyslovém prostředí. Společnost je také předním výrobcem speciálních pájecích past pro dávkování a tiskařské aplikace v elektronickém průmyslu.

www.nordsonefd.com

Pro více informací kontaktujte Jamese Rawstrona, specialistu na marketing obsahu, Nordson EFD; 40 Catamore Blvd., East Providence, RI 02914; Telefon 401-431-7109
e-mail: [email protected]

Navštivte Nordson EFD na webu na adrese nordsonefd.com; twitter.com/nordsonefd; nebo linkedin.com/company/nordson-efd.

Autor: Ahmed Khan, globální manažer produktové řady pro dávkovače kapalin, a Claude Bergeron, hlavní globální manažer produktové řady, Volumetric Systems, Nordson EFD

Síť výdeje tekutin – Konektivita vylepšuje Smart Factory – Integrace a řízení procesů

Views