Kolaborativní roboti v potravinářském a nápojovém průmyslu

Koboty podporují automatizaci mnoha procesů v potravinářském a nápojovém průmyslu. Mezi jejich nejčastější aplikace patří balení výrobků, paletizace, obsluha strojů, pick and place a kontrola kvality. Koboty zaručují opakovatelnost procesů, přesnost, zvýšení efektivity výroby a zlepšení výrobních standardů. Kolaborativní roboty lze implementovat pro práci na výrobní lince a pro spolupráci s dalšími stroji v intralogistických systémech. Na rozdíl od tradičních průmyslových robotů však koboti nevyžadují oplocení – jejich bezpečnostní systém jim umožňuje pracovat ruku v ruce s člověkem.

Polsko jako potravinářská velmoc

Robotizace v potravinářském a nápojovém průmyslu v Polsku je stále intenzivnější. Podle údajů Mezinárodní federace robotiky (IFR) činil v období 2015-2020 průměrný nárůst počtu robotů v potravinářském a nápojovém průmyslu v zemi celých 20 %. Celkově se v roce 2020 potravinářský a nápojový průmysl podílel 9 % na všech instalacích průmyslových robotů v Polsku a poptávka po robotech v potravinářském a nápojovém průmyslu vzrostla o 36 %. Podniky instalovaly celkem 184 nových jednotek.

Koboty jako řešení při nedostatku zaměstnanců

Společnost Unilever je jedním z největších světových výrobců v oblasti rychloobrátkového zboží. Vlastní přibližně 400 značek dodávaných do 190 zemí světa. Unilever vlastní čtyři výrobní závody v Polsku. Jeden z jejích závodů, v Katovicích, zajišťuje balení čaje, který je do továrny dodáván v 25 kg pytlích. Společnost se dlouhodobě potýká s nedostatkem zaměstnanců: to přimělo společnost Unilever k zavedení kolaborativních robotů do výroby.

Po nasazení kobotů UR10 dodaných společností Universal Robots umožnila úplná automatizace procesu paletizace v závodě Unilever v Katovicích zvýšit efektivitu výroby a převést zaměstnance na jiné úkoly. Po nasazení kobotů jsou krabice s výrobky připravenými k prodeji stohovány na palety šesti kolaborativními roboty. Využití robotizace zkrátilo dobu paletizace, optimalizovalo ergonomii práce a zbavilo zaměstnance nejnamáhavějších úkolů. Odhadovaná doba návratnosti investice do kolaborativních robotů UR v továrně Unilever v Katovicích je přibližně 12 měsíců.

Dvě výrobní linky v závodech společnosti Unilever v Katovicích byly plně automatizovány. Před automatizací všechny úkoly vykonávali lidé. Obsluha na pracovišti trávila přibližně 70 % času balením a 30 % času paletizací. Kompletní zautomatizování paletizace pomocí kobotů zbavilo obsluhu 30 % jejích úkolů. Koboty vykonávají nejnamáhavější práci a zároveň jsou mimořádně efektivní. V současné době tyto stroje paletizují přibližně 1 100 kartonů během osmihodinové směny. V procesu paletizace je každý karton umístěn robotem na paletu podle předem stanoveného vzoru.

Programování robotů je intuitivní a snadné

Programování robotů v továrně Unilever v Katovicích vyžadovalo přizpůsobení činnosti robotů tvaru a velikosti kartonových obalů používaných na dané výrobní stanici. Postup byl však v každém případě podobný: po dosažení určeného počtu krabic na paletě robot spustí další vrstvu. Obvykle se paleta skládá ze šesti až deseti vrstev a v každé vrstvě je deset až jednadvacet krabic. Jakmile je vrstva dokončena, robot vypočítá novou výšku a nastaví bod, ve kterém má začít další vrstvu. Mezitím obsluha, jakmile si všimne, že robot začíná skládat kartony na další paletu, odjede s naloženým zbožím. Naplnit celou paletu trvá kobotu 20 až 30 minut.

Široká škála využití kobotů v potravinářském a nápojovém průmyslu

Kolaborativní roboty se používají v široké škále procesů v potravinářských a nápojových závodech. Koboty mohou vykonávat úkoly v takových podmínkách, jako je vysoká vlhkost, nízké či vysoké teploty, a ulehčit tak zaměstnancům od namáhavých úkolů vykonávaných v prostředí pro člověka škodlivém. Díky vestavěným průvodcům paletizací je nasazení snadné, a to i pro splnění specifických požadavků zákazníků na vzory palet a značení, které jsou často vyžadovány při distribuci potravin a nápojů. Široká škála chapadel typu plug-and-play znamená, že koboty mohou snadno manipulovat s křehkými a nepravidelně tvarovanými předměty.

Koboty jsou ideální pro procesy, které vyžadují speciální hygienu. Jejich výhodou je schopnost pracovat nepřetržitě, bez přestávek. Je to dobré řešení pro zvládání sezónních špiček, kdy koboty zvýší efektivitu bez nutnosti najímat brigádníky. Snadné programování a možnost přepnutí kobotů na jiné úkoly umožňuje bezproblémové nasazení kolaborativních robotů na nové výrobní linky nebo do jiných procesů podle požadavků podniku.

Zaujalo vás téma kobotů v potravinářském a nápojovém průmyslu? Více informací naleznete na https://www.universal-robots.com/industries/food-and-beverage/.

Kolaborativní roboti v potravinářském a nápojovém průmyslu

Novinky |
Views