Integrovaná řešení společnosti Castrol

Zvýšení produktivity s třemi stavebními kameny pro obrábění kovů

Obrábění kovů je jednou z klíčových operací v mnoha výrobních odvětvích. Zachování produktivity při současném snížení spotřeby energie a úspoře vody a odpadu představuje velkou výzvu. Společnost Castrol vyvinula integrovaná řešení pro obrábění kovů, která pomáhají podnikům právě v těchto ohledech. Tři stavební kameny Castrol pro obrábění kovů jsou:

 • vodou mísitelné řezné kapaliny s dlouhou životností,
 • recyklovatelné čisticí kapaliny na bázi vody,
 • digitalizace – vše pod kontrolou díky monitorování v reálném čase.

Ve společnosti Castrol jsme stejně jako vy na cestě k větší udržitelnosti. Zavedli jsme proto dvě nové řady kapalin pro obrábění kovů: vodou mísitelné řezné kapaliny na bázi technologie XBB a Techniclean XBC, naše průmyslové čisticí prostředky; kromě toho jsme vyvinuli systém Castrol SmartControl, který pomáhá monitorovat klíčové parametry v kovoobráběcím procesu, a dávkovací systém SmartBlend.

Klíčové vlastnosti nových řad kapalin Castrol:

 • Castrol Hysol XBB a Castrol Alusol XBB pomáhají obráběčům kovů zvyšováním produktivity, výkonu a bezpečnosti při rozumných nákladech.
 • Technologie XBB používá chemický pufr s dvojím účinkem, který odolává změnám úrovně pH, k nimž může docházet v důsledku mikrobiální aktivity, a zlepšuje obráběcí výkon snížením potřeby nákladného doplňování kapaliny, prodloužením životnosti systému, zvýšením efektivity výroby, snížením nákladů a prodloužením životnosti kapaliny.
 • Castrol Techniclean XBC nabízí jedinečný přístup s recyklací použitého čisticího prostředku jako kompatibilní řezné kapaliny, čímž podstatně snižuje spotřebu vody; tímto způsobem se to, co bývalo odpadem, stává zdrojem, který snižuje provozní náklady na obrábění kovů a na procesy čištění součástí.

Efektivní digitalizace průmyslových výrobních procesů zahrnuje monitorování a dokumentaci dalších a dalších parametrů. Ačkoli se digitalizace využívá především v hlavních výrobních procesech, může podporovat i pomocné funkce, jako je například řízení mazání. Zde se uplatňují systémy monitorování maziv SmartControl a dávkovací systémy SmartBlend společnosti Castrol.

K výhodám automatizovaného monitorování maziv patří:

 • konzistentnější a efektivnější procesy obrábění,
 • konzistentnější kvalita výrobků,
 • snížení spotřeby chladicí kapaliny,
 • méně zásahů člověka,
 • vyšší bezpečnost,
 • průběžné monitorování koncentrace, pH, vodivosti, teploty a objemového průtoku – životně důležitých parametrů v procesech obrábění kovů – a volitelně také obsahu dusitanů.

Data jsou zachycována v reálném čase a mohou se zobrazovat na velkém TFT displeji nebo být přenášena do externích velínů. Systém rovněž může komunikovat s jednotkou SmartBlend nebo jiným kompatibilním dávkovacím systémem za účelem automatizace hospodaření s kapalinou pro obrábění kovů a zajištění toho, že vaše řezné kapaliny budou vždy v optimálním stavu. Dohromady nabízejí tyto systémy kompletní řešení pro monitorování a řízení vašeho centrálního systému.

K výhodám, které pro vás vyplývají z používání dávkovací jednotky Castrol SmartBlend, patří:

 • plná kompatibilita se systémem SmartControl, s elektronickým nastavením dávkovacího poměru (0–10 %),
 • dokumentace spotřeby vody a koncentrátu,
 • snadná instalace, snadné připojení,
 • funguje jako manuální dávkovací jednotka, pokud není k dispozici SmartControl.

Děkujeme Vám za zájem o tuto bílou knihu!

Kliknutím na tlačítko si ji můžete bezplatně stáhnout.

Integrovaná řešení společnosti Castrol

Views