Elektromobilita nastupuje a projeví se to i v lisařském průmyslu,“ říká po tradičních Technologických dnech jednatel Exinco Josef Chromý

Hotel Prachárna v Olomouci hostil 25. dubna 2023 tradiční akci Technologické dny společnosti Exinco. K vidění byly nejnovější technologie v lisařském průmyslu, které prezentovaly zahraniční společnosti, partneři společnosti Exinco, jež byla hlavním pořadatelem akce. Na místě byli odborníci z oblasti lisování, mohli se podívat na novinky, ale i debatovat a navazovat obchodní vztahy. Na akci jsme si krátce popovídali s jednatelem společnosti Exinco, Josefem Chromým, a vznikl tak zajímavý rozhovor nejen o budoucnosti lisařského průmyslu.

Pane Chromý, jaký je účel Technologických dnů a proč jste se z online platformy vrátili k fyzické akci?

Technologické dny je konference, kterou jsme chtěli pořádat každý rok. V době covidu se nám to bohužel nepodařilo a museli jsme se uchýlit k online variantě. Online odezva byla první rok velmi dobrá a měli jsme tam i vysoký počet účastníků. Následně ale videokonferencí přibývalo a lidé jimi byli čím dál více zahlceni. Poslední rok už nebyla odezva tak dobrá a vrátili jsme se k tradičnímu formátu. Cílem je seznámit na jednom místě české lisaře a lidi zabývající se tvářením s novinkami v oboru. Jsou pozvány firmy, s nimiž spolupracujeme, a které udělaly pokrok v oblasti technologií. V rámci přednášek se snažíme minimalizovat zmínky o historii firmy, spíše chceme, aby zahraniční přednášející využili svou půlhodinu technicky a popsali, jak svou oblast posunuli vpřed. Cílem je, aby nemusely české firmy objíždět půl Evropy a trávit měsíc na cestách, ale naopak, aby zahraniční partneři přijeli sem a ukázali, co umí.

Jak vnímáte současný trend v lisařském průmyslu? Bude do něho čím dále více zasahovat trend elektromobility?

Na jedné z přednášek byl zmíněn obecný trend, jež prezentovala švýcarská firma Zehnder & Sommer, kterým se snažila přiblížit české odborné veřejnosti, že se svět mění. Přesto, že máme v oblibě auta poháněná fosilními palivy, jako jsou diesel a benzín, nelze ignorovat neustálý vývoj, kterým prochází svět. Budoucnost bude elektrická, a to bez ohledu na to, jak se k tomu stavíme. V současné době je ve Švýcarsku 20 – 30 % elektrických aut, a udává se, že do dvou let jich bude 50 %. Každá firma na těchto Technologických dnech naznačila změny na trhu a je potřeba se připravit na nástup elektrických vozidel. Pro lisaře to znamená odstranit staré technologie, které nejsou tak přesné, a přejít na nové. Bude tady vysoká poptávka po zpracování elektrické konfekce, tedy různých kontaktů a koncovek, a také narůstá výroba elektrických motorů, což znamená lisování laminovaných plechů. V této oblasti na to prostor bude a záleží, kdo na něj bude připraven nebo kdo to bude umět. Česká odborná veřejnost s tím nesouhlasí, protože má výtky proti elektromobilitě, ale bez ohledu na to, co si o tom myslíme, elektromobilita nastupuje a projeví se to i v našem průmyslu.

Zmínil jste, že firmy budou muset reagovat na nové trendy. Jsou na to české firmy dostatečně připravené v dohledné době, aby mohly výrobu přeorientovat?

Firmy na to připravené jsou, co se týká prostor. Není nutné stavět nové haly, protože lisy mají stejné požadavky, jako měly starší lisy. Je potřeba ale udělat strategické rozhodnutí, a to, že lisy, které nejsou ještě úplně odepsané, nemají za sebou životnost 20 let, ale jsou třeba jen v polovině, budou muset být i tak vyměněny za nové, přesnější lisy. V některých případech se budou muset firmy rozhodnout vyměnit jen odvíjecí linku. Mohou zanechat starší lis, ale musí jít cestou větší flexibility i vyšší produktivity v příslušenství, které k tomu patří. Ten, kdo neposílí flexibilitu a přesnost lisování, najednou zjistí, že pro něj není práce.

Kde se s Vámi mohou zákazníci a partneři ještě letos potkat?

Určitě budeme na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Tentokrát uděláme náš stánek určitě jinou formou. V minulosti jsme ho měli 18 metrů dlouhý a měli jsme tam více prostoru na jednání. Nyní uděláme jen konzultační bod.

Naši obchodní partneři dále objíždí významné veletrhy, jako je například LAMIERA v Miláně, a všechny ostatní, jak to běží v plánu.

Děkujeme Vám za rozhovor.

Autor: redakce

Elektromobilita nastupuje a projeví se to i v lisařském průmyslu,“ říká po tradičních Technologických dnech jednatel Exinco Josef Chromý

Views